Status prawny Schroniska

Schronisko dla zwierząt jest miejską jednostka budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Schroniska jest Prezydent Miasta Włocławek.

Schronisko dla zwierząt we Włocławku działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1539 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013r., poz 856 z póżn. zm.)

- uchwały nr 128/XIV/99 Rady Miasta Włocławka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Schronisko dla zwierząt" we Włocławku

- Uchwały Nr XXX / 45 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statusu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn:"Schronisko dla Zwierząt we Włocławku"

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Marcinek (18 października 2012)
Opublikował: Zbigniew Marcinek (18 października 2012, 13:19:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kauwa (22 sierpnia 2017, 09:50:51)
Zmieniono: zmian Nr Dzienników Ustaw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4521